צרו קשר

ראש התוכנית ויועץ התכנית: ד"ר עופר דינס

טל. 02-5882492; ofer.dynes@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' איריס פרג
irispe@savion.huji.ac.il

 

 

נוף הספרות הלאומית בעברית וביידיש