צרו קשר

מזכירת התוכנית: איריס נהרי

חדר 4409; טל. 02-5881388; irisn@savion.huji.ac.il 


ראש התוכנית ויועץ התכנית: ד"ר עופר דינס

טל. 02-5882492; ofer.dynes@mail.huji.ac.il

 

 

הרצאות מוקלטות

 

 

הרצאתו של אברהם נוברשטרן: "סופרי יידיש בברית המועצות: חדשנות והליכה בתלם"

 

הרצאתו של דוד רוסקיס: "בזכות האוראליות: המיתוס ההיתולי של איציק מאנגר"

 

הרצאתה של חוה טורניאנסקי: "עברית ויידיש: שתי לשונות, חברה אחת"