תפריט

צרו קשר

ראש התוכנית ויועץ התכנית: פרופ' גדעון טיקוצקי
giddon.ticotsky@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' איריס פרג
irispe@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883558

 

 

למה כדאי ללמוד את זה?

יידיש היא לשונה של תרבות ענפה שפנים רבות לה: ספרות עשירה ומיוחדת, פולקלור, עיתונות, תיאטרון, חינוך ומחקר. התוודעות לצורותיה ולתולדותיה היא חוויה אינטלקטואלית מעשירה, העשויה לחדד את הבנת אופייה של תרבותנו הרב-גונית העכשווית, בישראל ובעולם. התכנית מציעה לימודים בכל התחומים של תרבות יידיש: ספרות, בלשנות ופולקלור.

החוג מציע אפשרויות ללימוד השפה, הן במהלך שנת הלימודים והן במסגרת אינטנסיבית של קורס קיץ באוניברסיטת תל אביב. משתתפי התכנית יזכו למלגות קיום משמעותיות לאורך כל תקופת לימודיהם, הודות למענק מיוחד מ"יד הנדיב" ותמיכה של מוסדות נוספים, כגון "בית שלום עליכם".

ניסיון העבר מלמד שסטודנטים ליידיש השתלבו במשרות הוראה ומחקר בתחומים מגוונים – מוסדות תרבות שונים, ספריות, עבודות תרגום ועריכה.