חדשות

צרו קשר

מזכירת התכנית: דבי מזן;  חדר 4505; טל. 02-5883558; debim@savion.huji.ac.il   

ראש התוכנית:  פרופ' אברהם נוברשטרן; חדר 6205; nowers@mail.huji.ac.il