תפריט

צרו קשר

מזכירת התוכנית: איריס נהרי

חדר 4409; טל. 02-5881388; irisn@savion.huji.ac.il 


ראש התוכנית ויועץ התכנית: ד"ר עופר דינס

טל. 02-5882492; ofer.dynes@mail.huji.ac.il

 

 

על אודות

יידיש היא לשונה של תרבות ענפה שפנים רבות לה: ספרות עשירה ומיוחדת, פולקלור, עיתונות, תאטרון, חינוך ומחקר. התוודעות לצורותיה ולתולדותיה הינה חוויה אינטלקטואלית מעשירה, העשויה לחדד את הבנת אופייה של תרבותנו הרב-גונית העכשווית,  בישראל ובעולם. התכנית מציעה לימודים בכל התחומים של תרבות יידיש: ספרות, בלשנות ופולקלור.

קיימות מסגרות אינטנסיביות ללימוד השפה, החל בקורס קיץ עבור סטודנטים שבאים ללא ידיעת השפה.

משתתפי התכנית יזכו למלגות קיום משמעותיות לאורך כל תקופת לימודיהם, הודות למענק מיוחד מ"יד הנדיב" ותמיכה של מוסדות נוספים, כגון "בית שלום עליכם".

ניסיון העבר מלמד שסטודנטים ליידיש השתלבו במשרות הוראה ומחקר בתחומים מגוונים – מוסדות תרבות שונים, ספריות, עבודות תרגום ועריכה.