תפריט

צרו קשר

ראש התוכנית ויועץ התכנית: פרופ' גדעון טיקוצקי
giddon.ticotsky@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' איריס פרג
irispe@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883558

 

 

על אודות

יידיש היא לשונה של תרבות ענפה שפנים רבות לה: ספרות עשירה ומיוחדת, פולקלור, עיתונות, תאטרון, חינוך ומחקר. התוודעות לצורותיה ולתולדותיה הינה חוויה אינטלקטואלית מעשירה, העשויה לחדד את הבנת אופייה של תרבותנו הרב-גונית העכשווית,  בישראל ובעולם. התכנית מציעה לימודים בכל התחומים של תרבות יידיש: ספרות, בלשנות ופולקלור.

קיימות מסגרות אינטנסיביות ללימוד השפה, החל בקורס קיץ עבור סטודנטים שבאים ללא ידיעת השפה.

משתתפי התכנית יזכו למלגות קיום משמעותיות לאורך כל תקופת לימודיהם, הודות למענק מיוחד מ"יד הנדיב" ותמיכה של מוסדות נוספים, כגון "בית שלום עליכם".

ניסיון העבר מלמד שסטודנטים ליידיש השתלבו במשרות הוראה ומחקר בתחומים מגוונים – מוסדות תרבות שונים, ספריות, עבודות תרגום ועריכה.