צרו קשר

מזכירת התכנית: איריס נהרי;  חדר 4409; טל. 02-5881388; irisn@savion.huji.ac.il 

ראש התוכנית:  פרופ' אברהם נוברשטרן; חדר 6205; nowers@mail.huji.ac.il